ด่วน! ประยุทธ์ ประกาศวางมือทางด้านการเมือง ลาออกสมาชิก รทสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน