ด่วน! อัยการจังหวัดนนทบุรี แถลงสั่งฟ้อง 6 ผู้ต้องหา คดีแตงโม

บุคลากรอัยการจังหวัดนนทบุรีสั่งฟ้องนายตนุดี หรือปอ ยอดเยี่ยมทวีวิทย์ กับพวก รวม 6 คน คดีแตงโม
จากที่ช่วงวันที่ 26 ม.ย. 2565 บุคลากรอัยการจังหวัดนนทบุรีได้รับสำนวนการไต่สวนคดีอาญาที่ 234/2565 ของโรงพักภูธรเมืองจังหวัดนนทบุรี ระหว่าง นางสาวภนิดา หัวยุทธโยธิน กับพวก
รวม 3 คน ผู้กล่าวหา นายตนุประเสริฐ หรือปอ เลิศเลอทวีวิทย์ ผู้ต้องหาที่ 1 นายไพบูลย์ หรือเบิร์ต ตรีทองความบันเทิง ผู้ต้องหาที่ 2 นายวิศาพัช หรือแซน มโนมัยรัตน์ ผู้ต้องหาที่ 3 นายนิทัศน์ หรือจ๊อบ กีความรักสุทธิสาธร ผู้ต้องหาที่ 4 นางสาวอิจศรินทร์ หรือกระติกน้ำ จุฑาสุขความเจริญรุ่งเรือง ผู้ต้องหาที่ 5 และก็ นายน่ากลัว หรือเอ็ม ธรรมธีรศรี ผู้ต้องหาที่ 6
ข้อกล่าวหาทำการโดยประมาทส่งผลให้คนอื่นๆถึงแก่เสียชีวิต, ด้วยกันใช้เรือที่มีใบอนุมัติใช้เรือสิ้นอายุแล้ว,
เป็นผู้ควบคุมเรือโดยไม่มีวุฒิบัตรการันตีความถูกต้องแน่ใจโดยชอบด้วยกฎหมาย, แจ้งเนื้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดพลาดอาญาแก่พนักงานที่ทำหน้าที่ด้านการสอบสวน เพื่อจะช่วยคนอื่นไม่ให้จะต้องต้องโทษ หรือให้ต้องโทษลดน้อยลง, ทำให้เสียหาย ทำลาย ปกปิด เอาไปเสีย หรือทำให้หาย หรือไร้ผลดี ซึ่งหลักฐานสำหรับในการกระทำผิด และก็ทิ้งข้าวของลงในแม่น้ำ คลอง อันเป็นเส้นทางของประชากรหรือที่ราษฎรใช้ประโยชน์ด้วยกัน อันจะเป็นเหตุให้เกิดการเขิน นอนก้นหรือเปรอะเปื้อนนั้น
บุคลากรอัยการจังหวัดนนทบุรี (อัยการจังหวัดนนทบุรี) ได้ไตร่ตรองแล้ว มีคำบัญชาทางคดี ดังต่อไปนี้
สั่งฟ้องนายตนุประเสริฐ หรือปอ ยอดเยี่ยมทวีวิทย์ ผู้ต้องหาที่ 1 ในข้อผิดพลาดฐานทำโดยประมาท ส่งผลให้คนอื่นถึงแก่เสียชีวิต, แจ้งใจความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดพลาดอาญาแก่พนักงานที่มีหน้าที่สอบสวน ซึ่งอาจจะก่อให้คนอื่นหรือสามัญชนเสียหาย, เป็นผู้กระทำการในเรือในตำแหน่งที่กฎเกณฑ์สำหรับในการตรวจเรือกำคราวดให้ควรมีวุฒิบัตรยืนยันวิชาความรู้ความรู้ความเข้าใจ โดยไม่ได้รับวุฒิบัตรรับประกันวิชาความรู้ความรู้ความเข้าใจ
อันถูก, เท ทิ้ง หรือทำด้วยอย่างไรๆให้ข้าวของหรือสิ่งสกปรกอะไรก็แล้วแต่ลงในแม่น้ำ อันเป็นถนนหนทาง
ของพสกนิกรหรือที่ประชากรใช้ประโยชน์ด้วยกัน อันจะเป็นเหตุให้เกิดการตื้น นอนก้นหรือเปรอะเปื้อน
โดยมิได้รับอนุญาต และก็เสพวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตแล้วก็ประสาท ในจำพวกที่ 2 (อัลปราโซแลม)
โดยผิดกฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91, 172, 291 ที่ปรับแก้ใหม่ พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 มาตรา 119, 277, 278, 282 พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย ปรับปรุงเพิ่ม พ.ศ. 2477 มาตรา 3 พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 13) พุทธศักราช2525 มาตรา 19 พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 14) พุทธศักราช2535 มาตรา 27, 49 กฎระเบียบในการตรวจเรือ (ฉบับที่ 15) พุทธศักราช2528 ระบุวันที่ 17 ก.ย. พุทธศักราช2528 ประมวลกฎหมายสารเสพติด มาตรา 1, 30, 104, 162 พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายสารเสพติด พุทธศักราช2564 มาตรา 8 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง บอกชื่อวัตถุออกฤทธิ์ในชนิด 2 พุทธศักราช2561 ระบุวันที่ 31 เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช 2561 ข้อ 1 รวมทั้งบัญชีด้านหลังประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง บอกชื่อวัตถุออกฤทธิ์ในชนิด 2 พุทธศักราช2561 ลำดับที่ 1
สั่งฟ้องนายไพบูลย์ หรือเบิร์ต ตรีทองความสนุกสนาน ผู้ต้องหาที่ 2 ในข้อผิดพลาดฐานปฏิบัติโดยประมาทส่งผลให้คนอื่นๆถึงแก่เสียชีวิต, ใช้เรือที่ใบอนุมัติใช้เรือสิ้นอายุแล้ว, เป็นผู้ที่ทำการในเรือในตำแหน่งที่กฎระเบียบในการตรวจเรือกำทีดให้ควรจะมีวุฒิบัตรรับประกันวิชาความรู้ความรู้ความเข้าใจ โดยไม่ได้รับใบรับรองรับประกันวิชาความรู้ความรู้ความเข้าใจอันถูก รวมทั้งเท ทิ้ง หรือทำด้วยอย่างไรๆให้ข้าวของหรือสิ่งสกปรกใดๆก็ตามลงในแม่น้ำ อันเป็นหนทางของสามัญชนหรือที่ราษฎรใช้ประโยชน์ด้วยกัน อันจะเป็นเหตุให้เกิดการเขิน นอนก้นหรือเปรอะเปื้อน โดยมิได้รับอนุญาต
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91, 291 ที่ปรับแต่งใหม่ พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456 มาตรา 119, 277, 278, 282 พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย ปรับปรุงเพิ่มอีก พ.ศ. 2477 มาตรา 3 พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2481 มาตรา 9 พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 13) พุทธศักราช2525 มาตรา 19 พ.ร.บ.การเดินเรือ
ในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 14) พุทธศักราช2535 มาตรา 27, 49, 60 ระเบียบข้อบังคับในการตรวจเรือ (ฉบับที่ 15) พุทธศักราช2528 ระบุวันที่ 17 ก.ย. พุทธศักราช2528
สั่งฟ้องนายวิศาเพชร หรือแซน มโนมัยรัตน์ ผู้ต้องหาที่ 3 ในความผิดพลาดฐานปฏิบัติโดยประมาท
ส่งผลให้คนอื่นถึงแก่ชีวิต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291 ที่ปรับแต่งใหม่

สั่งฟ้องนายนิทัศน์ หรือจ๊อบ กีความรักสุทธิสาธร ผู้ต้องหาที่ 4 ในความผิดพลาดฐานทำโดยประมาทส่งผลให้คนอื่นๆถึงแก่เสียชีวิต, เพื่อจะช่วยคนอื่นๆไม่ให้จำเป็นต้องต้องโทษ หรือให้ต้องโทษลดลง ทำให้เสียหาย ทำลาย
อำพราง เอาไปเสีย หรือทำให้หายหรือไร้คุณประโยชน์ซึ่งหลักฐานสำหรับในการทำผิด  แล้วก็เท ทิ้ง หรือทำด้วยอย่างใดๆให้ข้าวของหรือสิ่งสกปรกใดๆก็ตามลงในแม่น้ำ อันเป็นถนนหนทางของพสกนิกรหรือที่พสกนิกรใช้ประโยชน์ด้วยกัน อันจะเป็นเหตุให้เกิดการเขิน นอนก้นหรือเปรอะเปื้อน โดยมิได้รับอนุญาต
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91, 184, 291 ที่ปรับแก้ใหม่ พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 มาตรา 119 พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 14) พุทธศักราช2535 มาตรา 27
สั่งฟ้องนางสาวอิจศรินทร์ หรือกระติกน้ำ จุฑาสุขความเจริญรุ่งเรือง ผู้ต้องหาที่ 5 ในความผิดพลาดฐานปฏิบัติโดยประมาทส่งผลให้คนอื่นๆถึงแก่ชีวิต, แจ้งเนื้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับข้อผิดพลาดอาญาแก่พนักงานที่ทำหน้าที่ด้านการสอบสวน ซึ่งอาจจะส่งผลให้คนอื่นๆหรือพสกนิกรเสียหาย และก็เพื่อจะช่วยคนอื่นไม่ให้จำต้องต้องโทษ หรือให้ต้องโทษลดน้อยลง ทำให้เสียหาย ทำลาย ปิดบัง เอาไปเสีย หรือทำให้หายหรือไร้คุณประโยชน์ซึ่งหลักฐานสำหรับการกระทำผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91, 172, 184, 291 ที่ปรับปรุงแก้ไขใหม่
สั่งฟ้องนายน่ากลัว หรือเอ็ม ธรรมธีรศรี ผู้ต้องหาที่ 6 ในข้อผิดพลาดฐานเป็นผู้ใช้ให้คนอื่นแจ้งใจความ
อันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดพลาดอาญาแก่เจ้าหน้าที่สอบสวน ซึ่งอาจจะส่งผลให้คนอื่นหรือพสกนิกรเสียหาย แล้วก็เพื่อจะช่วยคนอื่นๆไม่ให้จะต้องต้องโทษ หรือให้ต้องโทษลดลง ทำให้เสียหาย ทำลาย อำพราง เอาไปเสีย หรือทำให้หาย หรือไร้คุณประโยชน์ซึ่งหลักฐานสำหรับการทำผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 84, 91, 172, 184 ที่ปรับปรุงใหม่
เสนออธิบดีอัยการภาค 1 เพื่อรู้ตามกฎกติกาตอนวันที่ 25 เดือนพฤษภาคม 2565 ถัดมา คณะทำงานของที่ทำการอัยการภาค 1 และก็อธิบดีอัยการภาค 1 ได้ตรวจตรึกตรองแล้วมีความเห็นว่าคำบัญชาฟ้องผู้ต้องหาที่ 1 ถึงผู้ต้องหาที่ 6 ของคณะทำงาน
ที่ทำการอัยการจังหวัดนนทบุรี และก็อัยการจังหวัดนนทบุรีชอบด้วยกฎหมายแล้ว ก็เลยมีคำบัญชารู้คำบัญชาฟ้อง แล้วก็ส่งสำนวนกลับมายังที่ทำการอัยการจังหวัดนนทบุรีช่วงวันที่ 26 เดือนกรกฎาคม 2565 ซึ่งบุคลากรอัยการจังหวัดนนทบุรี ได้ส่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งสิ้นต่อศาลจังหวัดจังหวัดนนทบุรีในวันนี้ ผลก้าวหน้าทางคดี สำนักงานอัยการสูงสุดจะแถลงให้รู้ในจังหวะถัดไป