วงวิชาการเสียใจ สิ้น ‘หญิงสาว พวกผล’ รองเลขาฯพระปกเกล้า อำเภอวิชารัฐศาสตร์ มธนาคาร ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านท้อ…

วงวิชาการโศกสลด สิ้น ‘รศ.ดร.หญิงสาว กลุ่มผล’ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า อำเภอวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการปกครองแคว้น
เมื่อเย็นวันที่ 4 ก.ย. ผู้รายงานข่าวแถลงการณ์ว่า รศ.ดร.สาวรุ่น เหล่าผล คุณครูคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมทั้ง รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ได้เสียชีวิตแล้ว โดยเฟซบุ๊กแฟนเพจ ชมรมวิชารัฐศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ แล้วก็ Faculty of Political Science, Thammasat University ได้เผยแพร่คำอาลัยอาวรณ์
สำหรับ ตารางพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ สวดบำเพ็ญกุศล แล้วก็ พระราชทานไฟ รศ.ดร.หญิงสาว จะจัดขึ้นในศาลาใหญ่ วัดเจษฎาราม ต.มหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดจังหวัดสมุทรสาคร ในวันจันทร์ที่ 5 เดือนกันยายน เวลา 17.00 น. พิธีการสวดบำเพ็ญกุศล วันจันทร์ที่ 5-วันศุกร์ที่ 9 ก.ย. 2565 เวลา 19.00 น. พระราชทานไฟ วันเสาร์ที่ 10 เดือนกันยายน 2565 เวลา 16.00 น.

คุณครูน้อง หรือ รศ.ดร.หญิงสาว กลุ่มผล เป็นบุตรีของ นายเจี่ย กลุ่มผล สมัยก่อนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ อดีตกาลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสาคร หลายยุค สำเร็จการศึกษาระดับม.ปลาย ที่สถานศึกษาเตรียมอุดมศึกษา วิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เอก บริหารเมืองธุระ เกียรตินิยมชั้น 1 , M.S. in Public Administration and Public Policy, University of London, England , Diploma in Development Studies, University of Cambridge, England รวมทั้ง Ph.D. in Political Science University of Toronto, Canada
เคยครองตำแหน่ง ผู้ช่วยศูนย์เรียนรู้และก็วิวัฒนาการดูแลแคว้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , คณะทำงานจัดเตรียมประชุมสุดยอดนายกเทศมนตรีสตรี , ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมาธิการดูแล สภาผู้แทนราษฎร แล้วก็ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า โดยเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการปกครองแคว้น ส่งผลงานที่เกี่ยวกับด้านวิชาการเกี่ยวกับประเด็นการกระจายอิทธิพล รวมทั้ง การพัฒนาเมือง
ในด้านการบ้านการเมือง รศ.ดร.สาวรุ่น เคยลงเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 1 จังหวัดสมุทรสาคร