เฮสม่ำเสมอ! น้ำมันขาลง ‘การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย-บางจาก’ ปรับลดเบนซิน 80 สต. บี 7 ลด 1 บาท

เฮสม่ำเสมอ! น้ำมันขาลง ‘การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย-บางจาก’ ปรับลดเบนซิน 80 สต. บี 7 ลด 1 บาท
ตอนวันที่ 2 เดือนกันยายน PTT Station เปลี่ยนแปลงราคาค้าปลีกน้ำมันกรุ๊ปเบนซินและก็แก๊สโซฮอล์ทุกหมวดหมู่ลง 0.80 บาท/ลิตร เว้น E85 ต่ำลง 0.50บาท/ลิตร พรีเมียมน้ำมันดีเซล B7 น้อยลง 1.00 บาท/ลิตร ยิ่งกว่านั้นเหมือนเดิม ส่งผล 3 เดือนกันยายน 2565 เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป
โดยราคาปลีกจะเป็นดังต่อไปนี้ ดังต่อไปนี้ ULG = 42.56, GSH95 = 35.15, E20 = 34.04, GSH91 = 34.88, E85 = 31.84, พรีเมี่ยม GSH95 = 40.64, HSD-B7 = 34.94, HSD-B10 = 34.94, HSD-B20 = 34.94, พรีเมียมน้ำมันดีเซล B7 = 44.66 บาทต่อลิตร โดยราคาปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพฯ

ในช่วงเวลาที่บางจากฯ ลดน้ำมันกรุ๊ปแก๊สโซฮอล์ทุกจำพวก -80 สต. ละเว้น E85 -50 สต.
สำหรับสินค้ากรุ๊ปน้ำมันดีเซล ลดเฉพาะ Hi Premium Diesel S B7 -1 บาท BCP Retail Price : GSH95S EVO 35.15 / GSH91S EVO 34.88 / GSH E20S EVO 34.04 / GSH E85S EVO 31.84 / Hi Diesel B20S 34.94 / Hi Diesel S 34.94 / Hi Diesel S B7 34.94 / Hi Premium Diesel S B7 44.66 (ราคาดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กรุงเทพมหานคร)