‘2 ส.ส.ปชป.’ โหวตล้ม ‘ประยุทธ์’ ด้าน ‘เศรษฐกิจไทย’ เสียงแตกหนุ่ม มี 4…

‘2 ส.ส.ปชป.’ โหวตล้ม ‘ประยุทธ์’ ด้าน พรรคเศรษฐกิจไทย เสียงแตกหนุ่ม มี 4 คนทำสวน ‘ธรรมนัส’
จากในกรณีที่ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มี นายเชิญ หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่ประธานการสัมมนา ลงความเห็นไว้เนื้อเชื่อใจ พล.อำเภอประยุทธ์ จันทร์โอชะ 256 ต่อ 206 งดเว้นออกเสียง 9 เสียงนั้น
ปัจจุบัน (23 กรกฎาคม) จากบันทึกการลงคะแนนของสภาผู้แทนราษฎร ปรากฏว่า มี 2 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ โหวตสวนความเห็นชอบวิปรัฐบาล มี นายที่รัก วิกิตเศรษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อ นายอันวาร์ สาแล้วก็ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปัตตานี
ช่วงเวลาที่ พรรคเศรษฐกิจไทย ที่ ร้อยเอกธรรมนัส พระพรหมเผ่า หัวหน้าพรรค ประกาศอยู่ฝ่ายค้าน กลับเจอเสียงแตกหนุ่ม มี 11 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่โหวตไม่ไว้วางใจ มี 1.นายเกษม ศุภราความยินดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดโคราช 2.นายไผ่ ลิกค์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร 3.ร้อยเอกธรรมนัส พระพรหมเผ่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพะเยา 4.นายบุญราชสีห์ วรินทร์รักษา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อ 5.นายจีรอำนาจวาสนา ศรีวิราช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพะเยา
6.นายพรชัย อินทร์สุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิจิตร 7.นายสติปัญญา จีนาคำ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแม่ฮ่องสอน 8.นางสาวมิ่งขวัญ กลับไปอยู่บ้านเกาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสาคร 9.นายสง่า บูลย์กษัตริย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตาก 10.นายยุทธที่นา โพธสุธน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อ 11.นายสมอำนาจ คุณเงิน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขอนแก่น
ยังเจอ 4 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่โหวตไว้เนื้อเชื่อใจ พล.อำเภอประยุทธ์ มี 1.นายณัฏฐพล สว่างรพีดงษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์
2.นายธนะสิทธิ์ วัววสุรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี 3.นายธนัสถ์ ทวีช่วยเหลือเกื้อกูลธุระ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตาก 4.พล.ตำบลอำเภอยงยุทธ เทวดาประสงค์ค์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อ
ยิ่งกว่านั้น ยังเจอเสียงที่ไม่ลงคะแนน 1 คน มี นายสะถิระ เผือกประชนิด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี
ส่วนเสียงพรรคฝ่ายค้านนั้น พรรคเพื่อไทย มี 7 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ลงความเห็นงดเว้นออกเสียงให้ พล.อำเภอประยุทธ์ มี 1.นายจักรพรรดิ์ ไชยสาส์น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี 2.นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ 3.นายธีระ สามสรณกุล 4.นางผุดผ่องศรี แซ่งก็เลย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ 5.นายนิยม ช่างพิเคราะห์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพิษณุโลก 6.นายวุฒิชัย คำเลื่องลือเจ้าแห่งทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครนายก 7.นายสุชาติ ยิ่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครนายก
ส่วน นายนพคุณ เมืองผไท สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ ไม่ปรากฏลงคะแนน